20 inç bukulýan E welosiped Hytaý öndürijisi 10ah elektrik tigirini ýöriteleşdirdi

Gysga düşündiriş:

Bu kiçijik we ajaýyp akylly güýç bilen işleýän elektrik tigir, 36V 7.8AH litiý akkumulýatorynyň içinde eplenip bilýän dizaýnyna eýe bolup, batareýasynyň ömri takmynan 50 km bolan 350w ýokary tizlikli çotgasyz hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model EFB-009
Çarçuwa Alýumin garyndysy
Ekran LCD
Motor Yzky merkezi motor 250W
Batareýa 36V 7.8AH
Tigiriň ululygy 20 * 4.0
Derailleur Shimano 7speed
Tormoz Öňki we yzky disk tormozy
Iň ýokary tizlik 25-30 km / sag
Zarýad beriş wagty 4-6H
Aralyk 50KM

Bu kiçijik we ajaýyp akylly güýç bilen işleýän elektrik tigir, 36V 7.8AH litiý akkumulýatorynyň içinde eplenip bilýän dizaýnyna eýe bolup, batareýasynyň ömri takmynan 50 km bolan 350w ýokary tizlikli çotgasyz hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.Alýumin garyndy çarçuwasy welosipediň agramyny ep-esli azaldar we amatly zarba siňdiriji öň çeňňek size rahat gezelenç tejribesini getirýär.
02
Üç reesimi birleşdirýär: elektrik, kömek we işçi güýji.Elektrik däl re modeim açyk meýdanda münmek üçin, elektrik kömek re modeimi işe gitmek üçin ulanylyp bilner we tejribe tizligi üçin arassa elektrik re modeimi saýlanyp bilner.At münmek tertibini öz ýagdaýyňyza we ýol şertleriňize görä üýtgedip bilersiňiz we adaty ýagdaýda elektriksiz münüp bilersiňiz.
03
UBCYC ýokary hilli batareýalary ulanýar, 3C şahadatnamasy we CE şahadatnamasy bar we has ýokary howpsuzlygy bar.Batareýanyň 12 gorag funksiýasy bar: elektrik togunyň näsazlygyny goramak, gysga utgaşmany goramak, aşa köp goramak, aşa woltdan goramak, deňleşdirmek funksiýasy, ters gorag, aşa zarýaddan goramak, aşa köp zarýad bermek, öýjükleri goramak, täzeden goramak we temperaturany goramak.Şonuň üçin batareýanyň näsazlygynyň öňüni alyň we has uzak hyzmat ediň.Metal gabyk batareýany netijeli goramak, ömrüni uzaltmak we suw geçirmeýän içerki batareýany ulanýar we ýagyşly günlerde münüp bilersiňiz.
003
Diňe üç basgançakda aňsatlyk bilen bukulyp bilner we goşlar ýaly kiçijik we götermek aňsat.
04
Amatly ýassyk ýumşak PU matadan ýasalýar, güýçli we çydamly, gowy howa çalşygy täsir edýär we uzak wagtlap gezelençden soň ýadawlyk aňsat däl.
01

Öň tarapynda LED awtoulag çyralary bar, şöhle jemlenendir we ýagtylygy ýokary bolup, gijäňizi ýagtylandyrýar.Yzky çyralar oýlanyşykly düzülendir, howpsuzlygyňyzy goramak üçin müneniňizde ýagtylanar.Carbonokary uglerodly polat arka raf adamlary we zatlary göterip bilýär we gurmak we sökmek aňsat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Delivery Process Delivery Process

    Production Process Production Process Production Process

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň