20 inç bukulýan E welosiped Hytaý öndürijisi 48v 500w elektrik dag tigirini ýöriteleşdirdi

Gysga düşündiriş:

Bu magistralyň içine aňsatlyk bilen bukulyp bilinýän 20 dýuýmlyk bukulýan litiý batareýa goldawly dag tigiridir.Gündelik gatnaw ýa-da gezelenç üçin gowy saýlaw.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model EFB-003
Çarçuwa Alýumin garyndysy
Ekran LCD
Motor 350W-500W
Batareýa 48V 10-15AH
Tigiriň ululygy 20 * 4.0
Derailleur Shimano 7 tizlik
Tormoz Öňki we yzky disk tormozy
Iň ýokary tizlik 25-30 km / sag
Zarýad beriş wagty 4-6H
Aralyk 50KM

Bu kiçijik we ýeňil 20 dýuýmlyk litiý batareýa welosipedini aňsatlyk bilen bukup we göterip bolýar.Ululygy kiçi bolsa-da, at güýji köp.Alýumin garyndy çarçuwasy welosipediň agramyny ep-esli azaldar.350W-500W hereketlendirijisi we 48V 10-15AH uly göwrümli litiý batareýasy batareýanyň uzak möhletli bolmagyny üpjün edýär.“Shimano 7” tizlikli geçiriş tizligi ýol şertlerine görä sazlap bilýär we şok siňdiriji öňdäki çatryk, dag ýollarynda müneniňizde ýere ýöremek ýaly duýmaga mümkinçilik berýär.
图片 21
Dolandyryş ulgamy Europeewropa eksport edilen tehnologiýany kabul edýär we pedal we münmegi has akylly etmek üçin has ösen we çylşyrymly algoritmleri kabul edýär.Pedal ýygylygy ýokaryk we aşaklygyna üýtgewsiz galýar.Elektrik derwezesi basgançaksyz tizligi kadalaşdyrmak, LCD gural, 5 tizlikli güýç bilen kommutasiýa, tormoz güýji ýetmezçiligi, üýtgeýän ulgam bilen enjamlaşdyrylan, hemme zat münmegi has amatly etmek üçin döredildi.
图片 22
UBCYC güýçli kuwwat, ýeňil agram, uly tork, güýçli dyrmaşma ukyby, täsirli suw geçirmeýän we uzak ömri bolan ýokary güýçli, ýokary tizlikli çotgasyz dişli hereketlendirijileri ulanýar.
48V 10-15AH uly siklli, ýokary dykyzlykly, ýokary hilli litiý batareýasyny ulanyp, uly kuwwatly litiý batareýasy, ýokary howpsuzlyk: Geçen CE şahadatnamasy, ot ýok, partlama ýok;uzak ömür: 800-1000 gezek, 3-5 ýyl ömri ulanyp bolýar;Ownuk ululygy we ýeňil agramy: bary-ýogy 4kg. Batareýany söküp bolýar we 2 zarýad beriş usuly bar: sökmek we zarýad bermek ýa-da göni zarýad bermek.
3 ädimde çalt bukulyp, size ýer tygşytlap, aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilersiňiz.Awtobusa getirip, ofise getirip, magistralda goýup bilersiňiz.

图片 25


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Delivery Process Delivery Process

    Production Process Production Process Production Process

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň