2022 T NEWZE 26 INCH 350W / 750W ýokary tizlikli çotgasyz motorly elektrik ýagly teker tigir

Gysga düşündiriş:

26inçelektrikýagly welosiped

Çarçuwa: Alýumin garyndy çarçuwasy

Motor: 350W / 500W / 700W

Batareýa: 36V / 48V 10Ah litiý batareýa.

Derailleur: Micro New 27 tizlik


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Kompaniýamyz, birinji derejeli önümleri we çözgütleri alyjylara, şeýle hem satuwdan soňky iň kanagatlanarly goldawy wada berýär.“Trending Products China” doly asma dag ýagly teker elektrik trek tigirine gatnaşmak üçin yzygiderli we täze alyjylarymyzy mähirli garşylaýarys, siziň kömegiňiz baky elektrik güýjümizdir!Guramamyza gitmek üçin öýüňizdäki we daşary ýurtly alyjylary mähirli garşylaň.
Trend önümleri Hytaý E-Bike 36V, Satuw üçin arzan elektrik tigir, Önümlerimiz dünýä boýunça eksport edilýär.Müşderilerimiz elmydama ygtybarly hilimiz, müşderilere gönükdirilen hyzmatlarymyz we bäsdeşlik bahalarymyz bilen kanagatlanýarlar.Biziň wezipämiz, ahyrky ulanyjylarymyzyň, müşderilerimiziň, işgärlerimiziň, üpjün edijilerimiziň we hyzmatdaşlygymyzdaky dünýä jemgyýetleriniň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin öz güýjümizi çözgütlerimizi we hyzmatlarymyzy yzygiderli gowulaşdyrmak üçin bagyşlamak bilen wepalylygyňyzy dowam etdirmekdir.

Model ESB-007
Çarçuwa Alýumin garyndysy
Tigiriň ululygy 26 * 4.0
Derailleur Micro New 27 tizlik
Batareýa 36 / 48V10 / 13AHgizlin litiý batareýasy
Motor 36 / 48V 350W /500W / 750W
Tormoz Öň we yzky disk tormozlary
Fork 38 asma wilka
Hub Kasseta ýagly merkezi
Freewheel 9 bölek erkin pol
Iň ýokary tizlik 25-35 km / sag
Mileage 25-30KM
Zarýad beriş wagty 4-6 sag
arassa agram 30KG

A synp litiý batareýasy

“A” synp batareýa öýjükleri gulplanyp we aýrylyp bilinýän batareýa gutusy bilen uly kuwwata we dowamly çydamlylyga eýe.