Hytaý zenan welosiped şäheri welosiped şäheri welosiped 26 inç V tormoz aýallar arka

Gysga düşündiriş:

Gowy hilli Hytaý zenan welosiped şäheri welosiped şäheri welosiped 26 inç V tormoz aýallary yzky tizlikli demir şäher welosiped dynç alyş dynç alyş welosiped ýoly welosiped dynç alyş tigir


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Gurama prosedura düşünjesini saklaýar: “Ylmy dolandyryş, ýokary hilli we netijelilik birinji derejeli, Gowy hilli Hytaý hanym üçin iň ýokary dükanWelosiped şäheriTigirŞäher welosiped26 Inç V tormozly aýallar Arka demir şäher welosiped dynç alyş welosiped ýoly welosiped dynç alyş welosipedini, aç-açan açyp, gyzyklanýan ähli alyjylary web sahypamyza girmäge ýa-da goşmaça maglumat üçin ýörite habarlaşmaga çagyrýarys.

Gowy hilli HytaýCity Bike, Şäher welosiped, Daşary ýurtlarda we içerki müşderileriň arasynda gowy abraý gazandyk.“Karz gönükdirilen, ilki bilen müşderi, ýokary netijelilik we kämillik hyzmatlary” dolandyryş ýörelgesine eýerip, dürli gatlaklardan bolan dostlarymyzyň biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegini mähirli garşylaýarys.

Model: UBT- 0068
Çarçuwa: Çarçuwaly: Polat
Baş bölüm: Polat
Tutuş paneli: Cp reňkli garyndy
BB bölekleri: cixi öndürildi
Chianwheel & Crank: polat
Çian: cixi-den
baldak  polat
Gözleg sahypasy: polat
Tutuşlyk: rezin gowy hilli
Şina we turba: CST
Aýratynlyk: Uly sebet, yzky daşaýjy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Eltip bermek prosesi Eltip bermek prosesi

    Önümçilik prosesi Önümçilik prosesi Önümçilik prosesi

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň