Hytaý lomaý elektrik şäheri welosiped litiý batareýasy 36v 10 / 12AH ebike

Gysga düşündiriş:

Bu iň köp satylýan işçi elektrik welosipedidir.Gündelik gatnaw, piknik gezelençleri we dag ýollarynda welosiped sürmek üçin gural hökmünde ulanylyp bilner.Ol münüp barýarka motory işletmek üçin ýeňillikler, datçikler, tizlendiriji zerur däl, zähmeti tygşytlamak, güýji tygşytlamak we sagdyn syýahat bilen häsiýetlendirilýär.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model ECB-011
tizlik 7/21 tizlik
Çarçuwa Polat
Ekran Yşyk-diodly indikator
Motor 250W
Batareýa 36v 10 / 12AH
Derailleur Shimano7Speed
tigiriň ululygy 26 * 1.75
Tormoz Öňki we yzky disk tormozlary
Iň ýokary tizlik 25-30 km / sag
Zarýad beriş wagty 4-6H
Aralyk 25-30 km

Kuwwatly elektrikli ulaglar üçin üç sany münmek usuly bar:

1. Arassa elektrik re modeimi: Oturgyç düwmesini öwüriň we awtoulag hereket edip biler.

2. Kuwwatly kömek rejimi: Pedalyň üstünde ädim ätmek, datçik pedal hereketini derrew kontrolleýere, soňra bolsa adam we elektrik toguny birleşdirýän, elektrik we zähmet tygşytlaýan motora geçirer.
Dinönekeý münmek: Kuwwaty öçüriň, ol henizem ýokary derejeli welosiped, çeýe geçiriş ulgamy, pes tizlikli hereketlendiriji bilen birleşdirilip, dik eňňitlere aňsatlyk bilen çykyp biler.
Bu elektrik welosipedinde LED metr, 36V, 10 / 12AH litiý batareýasy, öň we yzky disk tormozlary we deşikden goraýan tekerleri bar.
China Wholesale Electric City Bike Lithium Battery 36v 1012AH ebike (1)
Dolandyryş ulgamy Europeewropa eksport edilen tehnologiýany kabul edýär we pedal we münmegi has akylly etmek üçin has ösen we çylşyrymly algoritmleri kabul edýär.Pedal ýygylygy ýokaryk we aşaklygyna üýtgewsiz galýar.Elektrik derwezesi basgançaksyz tizligi sazlamak we LCD gural bilen enjamlaşdyrylandyr.5 tizlikli kuwwatly kömekçi kommutasiýa, tormoz öçürmek, geçiriş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, hemmesi has amatly münmek üçin niýetlenendir.
China Wholesale Electric City Bike Lithium Battery 36v 1012AH ebike (3)
Rainagyşly howada münüp we söküp bolýan 36v, 10 / 12AH ýokary hilli litiý batareýasy.Highokary howpsuzlyk, uzak ömür, kiçi göwrüm we ýeňil agram aýratynlyklaryna eýedir.Milli önümçilik hil ygtyýarnamasy, CE eksport hil ygtyýarnamasy, EN15194 şahadatnamasy.
China Wholesale Electric City Bike Lithium Battery 36v 1012AH ebike (4)
Adaty hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende Bafang ýokary hilli hereketlendirijileri ulanmak: ýeňil agram, uly tork, güýçli dyrmaşmak ukyby, ýokary netijelilik, goşa suw geçirmeýän, uzak ömür.Mundan başga-da, adaty hereketlendirijileriň elektromagnit dampingi ýok, içerki rotor dizaýny, dişli hereketlendiriji elektriksiz hem aňsatlyk bilen hereket edip biler.(CECCCEN15194 şahadatnamasy)
China Wholesale Electric City Bike Lithium Battery 36v 1012AH ebike (5) China Wholesale Electric City Bike Lithium Battery 36v 1012AH ebike (5)
“SHIMANO” geçiriş ulgamynyň asyl hakyky ýapon “Shimano” toplumy - Geçiriş ulgamynyň ulanylmagy, sürüş tejribesini has gowulaşdyrýar, 7 sazlaýjy dişli, dürli ýol şertlerine uýgunlaşyp biler.
China Wholesale Electric City Bike Lithium Battery 36v 1012AH ebike (7) China Wholesale Electric City Bike Lithium Battery 36v 1012AH ebike (6)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Delivery Process Delivery Process

    Production Process Production Process Production Process

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň