Hytaý lomaý teker elektrik tigirli ýokary tizlik 48v 500w ebike

Gysga düşündiriş:

Bu ajaýyp gar elektrikli welosipedde yzky oturdylan 48V / 500W hereketlendiriji we münmäge kömek etmek üçin tizlik duýgusy bar.Umumy dag, gar we ýolda münmek üçin amatly, pes ses, az sarp ediş, ýokary güýç, güýçli kuwwat, güýçli güýç tejribe getirýär.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model ESB-005
Çarçuwa Alýumin garyndysy
Motor 48V500W
Batareýa 48V10AH
Derailleur mircoshift 8 tizlik
Şin KENDA 20 * 4.0
Tormoz Öňki we yzky disk tormozlary
Fork garyndysy 38 asma gulp wilkasyny ulaldyň
Hub Kasseta garyndysy fatbike merkezi
Freewheel 8S ýerleşýän ýeri
Zynjyr GATEN HEMMESI zynjyr
tutawaç paneli meýida garyndysy
Iň ýokary tizlik 25-42 km / sag
Aralyk 30-60KM

Bu elektrik welosipedinde LCD LCD gural, 48V10AH ýokary kuwwatly litiý batareýasy, öň we yzky disk tormoz ulgamy, mircoshift 8 tizlikli Derailleur we KENDA 20 * 4.0 gar tekerleri bar.
UBCYC ýokary hilli batareýalary ulanýar, 3C şahadatnamasy we CE şahadatnamasy bar we has ýokary howpsuzlygy bar.Batareýanyň 12 gorag funksiýasy bar: elektrik togunyň näsazlygyny goramak, gysga utgaşmany goramak, aşa köp goramak, aşa woltdan goramak, deňleşdirmek funksiýasy, ters gorag, aşa zarýaddan goramak, aşa köp zarýad bermek, öýjükleri goramak, täzeden goramak we temperaturany goramak.Şonuň üçin batareýanyň näsazlygynyň öňüni alyň we has uzak hyzmat ediň.Metal gabyk batareýany netijeli goramak, ömrüni uzaltmak we suw geçirmeýän içerki batareýany ulanýar we ýagyşly günlerde münüp bilersiňiz.
China Wholesale Fat Tire Electric Bike High Speed 48v 500w ebike (4)

LCD suwuk kristal gural, batareýanyň sarp ediliş ýagdaýy bir seredişde aýdyňdyr.Suwuk kristal molekulalarynyň aýlanma ugry, her piksel nokadynyň polýarlaşan çyrasynyň çykýandygyny ýa-da ekranyň maksadyna ýetmezligini gözegçilikde saklamak üçin TFT-de signal we naprýa changeseniýe üýtgemeleri bilen dolandyrylýar.Özboluşly özüne çekijiligi, gündizine garşy şöhlelendiriji we LCD yşyk çyrasy gijelerine aýdyň görünýär.

China Wholesale Fat Tire Electric Bike High Speed 48v 500w ebike (1)

Iki gezek disk tormozy + tormoz güýji öçüriň: Müşderileriň howpsuzlygyny birinji ýerde goýuň.Öňki we yzky goşa disk tormoz ulgamy, çalt öçüriň, dessine saklaň;ýokary duýgur tok öçüriş ulgamy köne tormozlaýan we has tormozlaýan könelişme çydamly we çalt ýylylyga bölünýän goşa diskli tormoz diski bilen enjamlaşdyrylandyr.
China Wholesale Fat Tire Electric Bike High Speed 48v 500w ebike (2)
Amatly şok siňdirişi: Güýçli çarçuwa, ýol çalaja bolsa-da, duýgur seslenme we rahat işlemäge ukyply öň çeňňek şok siňdiriş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.
Uzyn we giňeldilen eýer çişmegi we çişmegi agyrsyz edýär.Oturgyç ýassygynyň uzynlygyny we materiallaryň ýumşaklygyny uzaltdyk, rahatlygy üpjün etmek bilen bir hatarda bulaşyk ýoly kynlaşdyrmaga mümkinçilik berýäris.

China Wholesale Fat Tire Electric Bike High Speed 48v 500w ebike (3)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Delivery Process Delivery Process

    Production Process Production Process Production Process

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň