Hytaý dag tigirleri 27.5 29 inçli welosiped zawody 26

Gysga düşündiriş:

26 dýuýmlyk 21 tizlikli “Decepticon” dag tigiriniň ajaýyp görnüşi we oňat öndürijiligi bar


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model UBM-046
Çarçuwa Uglerod polat çarçuwasy ýa-da alýumin garyndy çarçuwasy
Öňki wilka 38 turba galyňlaşdyrylan amortizator öň wilkasy
Rims Magniý garyndysy Integrirlenen tigir ýa-da alýumin garyndysy Spoke tigir
Tigir tekerleri Kenda 26 ″ * 2.35 ″
Tigir zynjyry 21 tizlikli zynjyr
Welosiped Şimano
Tormoz Alýumin garyndysy mehaniki disk tormozy
tutawaç paneli Gara uglerod polat Siaoýan tutawajy
Hub Kasseta merkezi
Eer Gradeokary derejeli ýokary elastik doly goldawly ýokary ýalpyldawuk eýer
Oturgyç turbasy 28,6 300 uzyn gara doňan demir
tutawaç paneli Uglerod polat Siaoýan tutawajy
aşaky ýaý Möhür göteriji merkezi mil
Boýag Gradeokary derejeli elektrostatik boýag

Awtoulag ýollarynda, depelerde we dag ýollarynda sürmek üçin amatlydyr.21 tizlikli dizaýn, alýumin çig maly, has takyk üýtgemegi. Alýumin garyndysynyň şok siňdiriji öň çeňňegi dürli ýol şertlerine çydap biler we zarbany ep-esli azaldyp biler. .Alýumin garyndysynyň mehaniki disk tormozlary tormozlanýar we suwa ýa-da yssy täsir edilende öndürijilik peselmeýär.26 * 2.125 teker, Alýumin garyndysy rimleri münmegi has ýeňilleşdirýär. pyçak / on pyçakly bir bölek tigir, güýçli ýel döwmek, has özüne çekiji görnüş. Aşakdaky kysmat möhürlenendir we suw geçirmeýär, ýag çalmak ýokary we münmek has köp iş tygşytlaýar. Amatly oturgyç ýassygy we alýumin garyndy oturgyç turbasynyň dizaýny münmegi has amatly ediň. Alýumin garyndysy 3 zynjyrly, ýeňil we çydamly. -Okary derejeli plastmassa örtülen ruletiň üç bölegi güýçli we güýçli, zynjyry goraýar we jalbar aýaklarynyň hapalanmagynyň öňüni alýar.üýtgetmek ulgamy duýgur we tizligi erkin dolandyryp bolýar, size münmekden lezzet alýar.gyzykly. Gara uglerod polat Siaoýan tutawajy, güýçli we çydamly, Bir bölekde ýasalan alýumin garyndy baldagy güýçli we çyzmak aňsat däl.
Gaplamakda köp gatly gaplama + tigirli kartoçka + plastik halta + ABŞ kartoçkasy, harytlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek.

Biz professional lomaý we eksport welosiped kompaniýasydyrys, köp welosiped üpjün edijilerimiz bar, stilleriň doly görnüşi, islegleriňizi doly kanagatlandyryp bileris. Welosiped gözleginde we ösüşinde, önümçiliginde we özleşdirilmeginde 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar.Biz Alibabanyň altyn öndürijisi we Hytaýdaky iň uly welosiped üpjün edijileridiris.
Örän ýokary hilli we amatly bahalar bilen, biz bilen iş salyşanyňyzda puluňyz hemişe öser we biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Chinese Mountain Bike 27.5 29-Inch Bike  Factory Wholesale Bicycle 26 Chinese Mountain Bike 27.5 29-Inch Bike  Factory Wholesale Bicycle 26 Chinese Mountain Bike 27.5 29-Inch Bike  Factory Wholesale Bicycle 26


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Delivery Process Delivery Process

    Production Process Production Process Production Process

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň