E Bike Hytaý öndürijisi alýumin çarçuwasy 36V10AH elektrik tigirini üpjün etdi

Gysga düşündiriş:

Bu alýumin garyndy çarçuwasy we aýrylyp bilinýän 36V10AH litiý batareýasy bilen uly ýaşly elektrik gezelenç tigiridir.Bu kiçijik we ýeňil, syýahat etmek, daşary çykmak, işe gitmek, münmek we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model ECB-002
tizlik 7 tizlik
Çarçuwa Alýumin garyndysy
Ekran LCD
Motor 250W BAFANG
Batareýa 36V10AH
Derailleur Shimano7Speed
tigiriň ululygy 700c
Tormoz Öňki we yzky disk tormozlary
Iň ýokary tizlik 25 km / sag
Zarýad beriş wagty 4-6H
Aralyk 25-30 km

Bu elektrik mopediň 3 münmek re hasimi bar: 1. Arassa elektrik re modeimi: Oturgyç tutawajyny öwüriň we awtoulag hereket edip biler.2. Kuwwatly kömek rejimi: Pedalyň üstünde ädim ätmek, datçik pedal hereketini derrew kontrolleýere, soňra bolsa adam we elektrik toguny birleşdirýän, elektrik we zähmet tygşytlaýan motora geçirer.3. dinönekeý münmek: Kuwwaty öçüriň, ol henizem ýokary derejeli welosiped, çeýe geçiriş ulgamy, pes tizlikli hereketlendiriji bilen birleşdirilip, dik eňňitlere aňsatlyk bilen çykyp biler.
Alýumin garyndy çarçuwasy welosipediň agramyny peseldýär, şol bir wagtyň özünde bedeniň güýjüni ýokarlandyrýar we münmek üçin has köp tygşytlaýar we energiýa tygşytlaýar.Ajaýyp beden çyzyklary bar we aňsatlyk bilen çykyp bilýär.
Vokary hilli 36V10AH litiý batareýasy howpsuzlyk synagyndan geçdi we elektrik, ýylylyk we mehaniki taraplardan goralýar.Lityum-ion batareýalarynyň howpsuzlyk meselelerini doly çözýär we berk howpsuzlyk synaglaryna sezewar edilse-de, litiý batareýasynyň ot almazlygyny ýa-da partlamazlygyny üpjün edýär.Milli önümçilik hil ygtyýarnamasyny, eksport hil ygtyýarnamasy CE, EN15194.ISO9001: 2008 we beýleki içerki ülňüleri yzygiderli geçdi.Ulgam SGS tarapyndan dolandyrylýar (SGS dünýäde öňdebaryjy gözleg, baha bermek, synag we sertifikatlaşdyryş guramasydyr we dünýäde ykrar edilen hil we bitewilik görkezijisi) tarapyndan tassyklanýar.
China Wholesale Electric City Bike Lithium Battery 36v 1012AH ebike (4)
250w ýokary öndürijilikli çotgasyz hereketlendiriji nemes tehnologiýasyny çotgasyz we dişli hereketlendirijini kabul edýär we güýçli güýç öndürmek üçin ulagyň elektron dolandyryş ulgamy bilen hyzmatdaşlyk edýär.
E Bike China Manufacturer Supplied Aluminium Frame 36V10AH Electric Bicycle  (3)
Alýumin garyndysy şok siňdiriji öňdäki çatryk, dag ýollarynda erkin gezmäge mümkinçilik berýän dagly ýollar sebäpli dörän titremäni netijeli siňdirip biler.
E Bike China Manufacturer Supplied Aluminium Frame 36V10AH Electric Bicycle  (5)
“SHIMANO” 7 tizlikli geçiriş ulgamynyň asyl hakyky ýapon “Shimano” toplumy, geçiriş ulgamynyň ulanylmagy münmek tejribesini ajaýyp, ajaýyp ussatlyk we duýgur üýtgeşiklige öwürýär.
E Bike China Manufacturer Supplied Aluminium Frame 36V10AH Electric Bicycle  (1)
Mehaniki goşa disk tormoz ulgamy çylşyrymly ýagdaýlara arkaýyn çemeleşmäge mümkinçilik berýär.Qualityokary hilli disk tormozlary çalt jogap tizligini berýär, ony diňe iki barmak bilen dolandyryp bolýar.Öňki tigirlerde 160 mm disk tormozy we yzky tigirlerde 160 mm disk tormozy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Delivery Process Delivery Process

    Production Process Production Process Production Process

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň