Elektrik bukulýan welosiped 48V 250W Mountainewropadaky dag welosiped ammary

Gysga düşündiriş:

Bu täze bukulýan litiý batareýa goldawly dag tigiridir.Onda ýokary hilli alýuminiý garyndy çarçuwasy, 250w çotgasyz hereketlendiriji, 48V 12 / 15AH litiý batareýa, zarba siňdiriji öň wilka, öň we yzky disk tormozlary, 14 dýuým kiçi göwrümli, bukulýan, götermek aňsat we takmynan 50km batareýa güýçlendiriji.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model EFB-001
Çarçuwa Alýumin garyndysy
Ekran Yşyk-diodly indikator
Motor Yzky merkezi motor 36V * 250W
Batareýa 48V 12 / 15AH
Tigiriň ululygy 14 * 1.75
Derailleur 6speed
Tormoz Öňki we yzky disk tormozy
Iň ýokary tizlik 25-30 km / sag
Zarýad beriş wagty 4-6H
Aralyk 50KM

Bu kiçijik we nepis litiý batareýa welosiped tigiriniň ýeňil dizaýny we batareýasynyň ömri uzak.Alýumin garyndy çarçuwasy welosipediň agramyny ep-esli azaldar we 48V 12 / 15AH uly göwrümli litiý batareýasy batareýanyň uzak möhletini üpjün eder.Ygtybarly, ýokary hilli batareýalary ulanyp, goramagyň 8 görnüşi bar: deňleşdirme funksiýasy, aşa woltdan goramak, aşa zarýaddan goramak, aşa zarýaddan goramak, aşa köp goramak, gysga utgaşmany goramak, temperaturany goramak we tersine garşy zarýad bermek.Batareýanyň hyzmat ediş möhleti 3-5 ýyl, zarýad berilýän wagtyň sany bolsa 1800-e deňdir. Uly kuwwat we ýeňil agram, has uzak hyzmat ediş möhleti, has ygtybarly we partlama ýok.

Bafang 250W çotgasyz hereketlendiriji güýçli güýç berýär we ýokary çykmagy aňsatlaşdyrýar.Quuwaş tizlikli hereketlendiriji, ýokary tizlikli geçiriş, güýçli durnuklylyk we aňsat dolandyryş.
Öçürilen tormoz hereketlendirijileri, öň we yzky disk tormozlary, çalt ýylylyk ýaýramagy, tormozlar şol bir wagtyň özünde işleýär, tormozlamak we duýgurlygy ýokarlandyrmak.

Electric Folding bike 48V 250W Mountain Bicycle Warehouse in Europe (3)

Electric Folding bike 48V 250W Mountain Bicycle Warehouse in Europe (4)
Eplenip bolýan ýokary güýçli çarçuwany, goşa bukulmagy aňsatlyk bilen magistralda goýup bolýar.Iki görnüşli bukulýan gulplar, hiç hili basyşsyz awtomatiki açylmagyň, çalt bukulmagyň, amatly syýahatyň öňüni alyň.
Electric Folding bike 48V 250W Mountain Bicycle Warehouse in Europe (2)
Üç sürmek reesimini isleg boýunça üýtgedip bolýar: birinde elektrik, kömekçi we adam we ýol daşky gurşawyň şertlerine görä üýtgedilip bilner.Kuwwatly kömek merkezi, merkezi ok bilen ýadro hökmünde münmegi has köp tygşytlaýar.Aşakdaky ýaýyň datçigi bilen çykarylanda, münmegi has rahat etmek üçin has deňagramly bolýar;awtomatiki induksiýa, münmegiň zerurlyklaryna has gowy düşüniň, dürli ýol şertlerinde has takyk çykyş;elektrik kömek re modeiminde datçik ulgamy dürli tizlikde ulanylar, çykyşyny durnuklaşdyrmak üçin sazlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Delivery Process Delivery Process

    Production Process Production Process Production Process

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň