Zawod lomaý dag elektrik elektrik tigirleri 27.5 inç 250W E tigir

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp dag öndürijiligi we akylly sensor sazlamalary bar.Bedeniň gurluşynda we ululygynda azajyk üýtgeşmelerden başga-da, ol özeninde dag tigiridir.Gysga aralyga münmekde, ýeňil ýoldan ýöremekde we uzak aralyga münmekde sizi rahatlandyryp biler we “ýüregiňize” has köp düşünmek we has köp kömek etmek bilen size dünýäni gezmäge mejbur eder!


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model EMB-032
Derailleur Shimano 21speed
Çarçuwa Alýumin garyndysy
Ekran LCD
Motor Yzky merkezi motor 36V * 250W
Batareýa 36V * 10.4AH
Aralyk 40-50KM
Şin KENDA 27.5 * 2.10
Tormoz F / R TEKTRO Disk tormozy
Iň ýokary tizlik 25-35 km / sag
Zarýad beriş wagty 4-6H
Aralyk 25-30 km
Oüklemek ukyby 120KG

Üç reesimi birleşdirýär: elektrik, kömek we adam güýji.36V * 10.4AH litiý batareýasy, ýokary howpsuzlyk, CE, EN15194 şahadatnamasy, ýangyn, partlama ýok.Ownuk ululygy, ýeňil agramy, aýrylýan, zarýad bermek üçin amatly.
Factory wholesale Mountain Electric Bicycle Cheap 27.5 Inch 250W E Bike  (1)
-Oldan daşgary şok siňdiriji öňdäki çatryk, deňsiz ýollaryň welosiped korpusyna edýän täsirini ýeňilleşdirýär we münmegi has amatly edýär.27.5 * 2.0 ýoldan daşarky tekerler, ýöreýişiň ýerlikli paýlanyşy, has berk tutma we dürli ýollar üçin amatly skidka garşy öndürijilik.
Factory wholesale Mountain Electric Bicycle Cheap 27.5 Inch 250W E Bike  (2)
LCD ekrany, akylly maglumatlary ýygnamak, takyk maglumat çykarylyşy diňe bir güýç bilen üpjün edilýän dişli sazlamany birleşdirmän, eýsem tizligiňizi, umumy ýöriş ýoluňyzy we güýç sarp etmegiňizi hem görmäge mümkinçilik berýär.Ony aňyňyzdaky we gözegçiligiňizdäki hemme zat hökmünde suratlandyryp bolar.
Factory wholesale Mountain Electric Bicycle Cheap 27.5 Inch 250W E Bike  (3)
Yzky Hub Motor 36V * 250W Bafang hereketlendirijisi, ýokary geçirijilik netijeliligi, durnukly hil, esasanam kruiz we işçi güýji pedal hereketlendirijisi, hiç hili motor garşylygy bolmazdan, elektrik energiýasynyň öwrülişiniň netijeliligi has ýokarydyr.Akylly datçik, bu münüp barýarka tizligiňizi duýup bilýän, pedal güýjüňize esaslanyp takyk hasaplamalary we kömekçi güýji çykaryp bilýän akylly datçikdir.
Factory wholesale Mountain Electric Bicycle Cheap 27.5 Inch 250W E Bike  (4)
“SHIMANO” geçiriş ulgamynyň asyl ýapon “Shimano” toplumy.At münmek tejribesini has gowulaşdyrmak üçin geçiriş ulgamyny ulanyň.Upokara çykanyňyzda, dişli enjamlary sazlap bilersiňiz, aňsatlyk bilen münüp bilersiňiz.Aşakdan aşak düşseňiz, dişli enjamlary sazlap bilersiňiz we howadan çykmarsyňyz.“Shimano” 7 tizlikli (7 sany sazlanyp bilinýän dişli, dürli ýol şertlerine uýgunlaşyp biler).


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Delivery Process Delivery Process

    Production Process Production Process Production Process

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň