Fatagly teker elektrik dag welosiped Zawody lomaý ýokary hilli CE-ni tassyklady

Gysga düşündiriş:

Bu ajaýyp salkyn alýuminiý garyndysy gar bilen işleýän elektrik ulagy.Dürli ýerlere laýyk bolup bilýän we ýoldan daşarda we daşamak üçin ulanyp boljak salkyn görnüşi, kuwwatly güýji we gowy zarba siňdiriş ulgamy bar.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model ESB-009
Çarçuwa Alýumin garyndysy
Tigiriň ululygy 26 * 4.0
Derailleur Mikro täze 27speed
Batareýa 36V10 / 13AH 48V13AH
Motor 36V350W / 48V750W
Dolandyryjy Kunteng
Ekran Kunteng
Tormoz Öňki we yzky disk tormozlary
Fork 38 asma wilka
Hub Kassetanyň ýagly merkezi
Freewheel 9 bölek polkany ýerleşdirmek
Iň ýokary tizlik 25-35 km / sag
Aralyk 30-45KM
Bedeniň ululygy (uzynlygy * ini * beýikligi) 185 * 74 * 113CM
Gaplamagyň ululygy (uzynlygy * ini * beýikligi) 156 * 28 * 86CM
Jemi agram 34KG
arassa agram 30KG

Bu ajaýyp salkyn alýuminiý garyndysy gar bilen işleýän elektrik ulagy.26 dýuým gürleýiş tigirleri ýa-da magniý garyndy tigirleri bilen 27 tizlikli litiý batareýa dag tigir.Batareýa zerurlyklaryňyza görä saýlanyp bilner: 36V10 / 13AH 48V13AH, motor 36V350W ýa-da 48V750W bolup biler.
Alýumin garyndysy gar galyňlaşdyrylan çarçuwasy güýçli göterijilik ukyby, ýeňil agramy, güýçli gurluşy we poslamagy aňsat däl awiasiýa derejeli alýumin garyndysyndan ýasalýar.

Fat tire electric mountain bike Factory wholesale high quality CE approved ebike (3)

UBCYC ýokary hilli, ýokary howpsuzlyk batareýalaryny ulanýar we milli önümçilik hil ygtyýarnamasyny, eksport hil ygtyýarnamasy CE, EN15194 şahadatnamasyny berdi.8 gorag funksiýasy bar: deňagramly güýç, aşa woltdan goramak, artykmaç zarýaddan goramak, aşa zarýaddan goramak, aşa köp goramak, gysga utgaşmany goramak, temperaturany goramak we tersine garşy zarýad bermek.Batareýanyň näsazlygynyň, hyzmat ediş möhletiniň uzak, howpsuz we partlaýjy däl bolmagynyň öňüni alyň.Aýrylyp bilinýän batareýa gutusy dizaýny, ýagyşdan goraýan we ogurlyga garşy, ýokary öndürijilikli litiý batareýasy, size has köp güýç tygşytlaýar we has uzak dowam edýär.

Fat tire electric mountain bike Factory wholesale high quality CE approved ebike (2)
Fat tire electric mountain bike Factory wholesale high quality CE approved ebike (1)
Uly LCD LCD ekrany we akylly ulgam guralda dürli hereketlendiriji maglumatlary görkezýär, real wagt gözegçilik we ýerlikli syýahat meýilnamalary we şahsy maşklaryň mukdaryny bir seredişde aýdyň bolan maglumatlara görä dolandyryp bolýar.
Fat tire electric mountain bike Factory wholesale high quality CE approved ebike (4)
27 tizlikli mikro-çalşyk tizlik komponenti: ýokary çykmak aňsat, güýji tygşytlamak, has çalt tizlik, tekiz dişli çalyşmak we dürli ýol şertlerine çeýe uýgunlaşmak.
Öňki wilka 38 mm turba we galyň alýumin egin bilen gulplanýar.Şok siňdiriş ulgamy dürli ýol şertlerine görä açylyp ýa-da öçürilip, size has gowy münmek tejribesini getirer.
Fat tire electric mountain bike Factory wholesale high quality CE approved ebike (5)
Adaty hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende Bafang ýokary hilli hereketlendirijileri ulanmak: ýeňil agram, uly tork, güýçli dyrmaşmak ukyby, ýokary netijelilik, goşa suw geçirmeýän, uzak ömür.Mundan başga-da, adaty hereketlendirijileriň elektromagnit dampingi ýok, içerki rotor dizaýny, dişli hereketlendiriji elektriksiz hem aňsatlyk bilen hereket edip biler.(CECCCEN15194 şahadatnamasy)

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Delivery Process Delivery Process

    Production Process Production Process Production Process

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň