Folding Mountain Bike Hytaý Zawody Ulular üçin welosipediň bukulýan aýlawy

Gysga düşündiriş:

26 dýuýmlyk, 21 tizlikli, goşa zarbaly, bukulyp bilinýän dag welosipedinde estetikanyň, ýoldan we rahatlygyň ajaýyp deňagramlylygy bar.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model UBM-038
Çarçuwa Uglerod polat çarçuwasy
Öňki wilka galyňlaşdyrylan amortizator öň wilka
Rims Magniý garyndysy alty pyçakly integral tigir
Tigir tekerleri Kenda 26 ″ * 2.125 ″
Tigir zynjyry tigir we krank Prowheel
Welosiped Şimano
polwi 7 sany polwi ýerleşdirmek
Hub Palin Hub
Tormoz Tongli alýumin garyndy mehaniki disk tormozy
Eer Gradeokary derejeli ýokary elastik doly goldawly ýokary ýalpyldawuk eýer
Oturgyç turbasy Carbonokary uglerod polat
tutawaç paneli Gara uglerod polat tekiz tutawaç
Kök Galyň alýumin garyndysy
Çalt çykmak Gradeokary derejeli alýumin garyndysy 31,8 gekko çalt çykarylýar

Folding Mountain Bike China Factory Price bicycle foldable cycle for Adults (1) Folding Mountain Bike China Factory Price bicycle foldable cycle for Adults (2) Folding Mountain Bike China Factory Price bicycle foldable cycle for Adults (3)

Eplenip bolýan we galyň kesişýän çarçuwalar, gaty materiallar, gaty materiallar, üçburç çarçuwanyň gowy durnuklylygy, galyň we galyň turba görnüşi, öň we arka tarap goşa zarba siňdirilmegi, ýelmeşme täsiri, alýumin garyndysynyň bukulmagy, çalt bukulmagy, göterilmegi aňsat. .Bu 26 dýuýmlyk 21 tizlikli bukulýan dag welosipedinde goşa zarba siňdiriji çarçuwaly, ýokary güýçli galyňlaşdyrylan şok siňdiriji öň wilka, galyňlaşdyrylan amortizator, güýçli güýç, ýelmeşme zarbasy we münmegiň netijesinde dörän titremäni täsirli siňdirýär.Bu ýerüsti asma dag tigirinde dört baglanyşyk arka ýumşak guýruk zarbasy hem bar.Amortizator ulgamy, çalaja ýolda bedene getirýän zarbanyň köpüsini siňdirip biler.Dört baglanyşyk asma ulgamynyň durnukly mehanizmi bar we çepe we saga silkmek aňsat däl.Çarçuwanyň könelmegini azaltmak üçin. Öňki we yzky mehaniki goşa disk tormozlary, aňsat we ygtybarly tormozlamak bilen, awtoulag diskiniň tormoz ulgamyny simulasiýa edýär. Dag tigirleri üçin eýer amatly we çydamlydyr. garyndy tigirleri saýlanyp bilner.Anti-skid tekerleri berk saklanýar we dag ýollarynda we gaýalarda has gowy münüp bilýär.Üýtgeýän ulgam duýgur we tizligi erkin dolandyryp bolýar, bu bolsa münmekden lezzet alýar.gyzykly.Açyk reňkler köçede münmegi ajaýyp edýär.Çörek laklary ýokary derejeli elektrostatik çörek lakyny kabul edýär.Üç gezek sepilenden we üç sany lakdan soň, suw belligi içerde bellik edilýär we şemala ýa-da ýagyşa sezewar bolmaýar. Gündelik syýahat ýa-da uzak aralyga münmek üçin aňsatlyk bilen bukulyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Delivery Process Delivery Process

    Production Process Production Process Production Process

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň