Gyzgyn satuw arzan elektrik göçme elektrik welosiped welosiped mini eplenýän ebike

Gysga düşündiriş:

“Patent Scooter Bike Mobility Scooter Folding Bike” bilen iň arzan “China Light E” skuter tigir


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Müşderiniň bilesigelijiligine oňyn we öňe gidiş garaýyş bilen, guramamyz sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümlerimiziň ýokary hilini birnäçe gezek gowulandyrýar we mundan beýläk howpsuzlyga, ygtybarlylyga, daşky gurşaw zerurlyklaryna we Önümçilik standarty Hytaý 36V 250W 16inch Foldable Ebike Mini Folding Electric Mountain Yzky hereketlendiriji motorly tigir, daşary ýurtly alyjylary uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga we özara ösüşe gatnaşmak üçin maslahat bermegini tüýs ýürekden garşylaýarys.
Öndüriji standart Hytaý MiniE Tigir, Geňeşçi toparymyz tarapyndan üpjün edilen yzky sürüjili elektrik welosiped, derrew we hünärmen satuw alyjylarymyzy begendirýär.Jikme-jik maglumat we harydyň parametrleri, ähtimal, doly ykrar etmek üçin size iberiler.Mugt nusgalar iberilip bilner we kompaniýa biziň korporasiýamyza göz aýlap biler.n Marokko gepleşikler üçin hemişe garşylanýar.Soraglary alarsyňyz we uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurarsyňyz diýip umyt edýärin.

Model EFB-001
Çarçuwa Alýumin garyndy çarçuwasy.TIG kebşirleýiş tehnologiýasy
Etiketka Içki stiker
Lak lak Lak lak
Tutuş paneli Garyndy
Kök Gara baldak
Tormoz paneli Alýumin garyndy tormoz paneli
Tormoz kabeli Gara tormoz kabeli
Tormoz F / R disk tormozy
Rim Alýumin garyndysy
Içki turba tebigy rezin
Şin 14 * 1.75
Zarýad beriş wagty 4-6H
Motor 250W
Batareýa 36v 8ah / 10ah / 13ah
Iň ýokary tizlik 25-30Km / sag
Aksesuar Yzky daşaýjy
Iň ýokary aralyk aralygy 25-30 km

GYSGAÇA GRIP

Sürüjiniň aralygy> 20km, iň ýokary tizlik 25KM / sag, üýtgeýän duýgurlyk ýokary, zynjyr düşmeýär, hereket edýän güýç has kiçi we aýak ýadawlygy azalýar.Tizlik çalt we ýokary çykmak aňsat.

eplenýän ebike 0008-1 (1)

 

LARGE TIRE14 INCHPNEUMATIK ŞINALAR

 

Çydamly ähli ýerdäki teker, berk berkitme, Şinanyň nagşy çuň we giň, gowy zeýkeş bilen.Çylşyrymly ýerleri aňsatlyk bilen ýeňip geçiň.

eplenýän ebike 0008-1 (2)

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Eltip bermek prosesi Eltip bermek prosesi

    Önümçilik prosesi Önümçilik prosesi Önümçilik prosesi

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň