Öndüriji OEM Elektrik Mountain Bike 27.5 ″ 48v Pedal Assisted E welosiped

Gysga düşündiriş:

Bu akylly güýç bilen goldanýan dag tigiriniň täze nesli.Onda ýokary hilli alýuminiý garyndy çarçuwasy, 48V10AH litiý batareýasy, “Shimano 21speed Derailleur”, 38 mm şok siňdiriji öň wilka, erkek we aýal ululykdaky batareýa tigirleri we takmynan 90km güýçlendiriji batareýa bar.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model EMB-001
Derailleur Şimano 21speed
Çarçuwa Alýumin garyndysy
Ekran LCD
Motor 48V350W
Batareýa 48V10AH
Çybyk Garyndy
Oturgyç Alýumin garyndysy
tigiriň ululygy 26 * 2.125
Tormoz Disk tormozy
Fork 38 mm öň wilka
Zynjyr çeňňegi Garyndy
Iň ýokary tizlik 25-30 km / sag
Zarýad beriş wagty 4-6H
Aralyk 25-30 km

Bu elektrik mopediň 3 sany münmek rejesi bar: Arassa elektrik re modeimi , Kuwwatly re modeim we adaty münmek tertibi. Roadol şertlerine görä islegine görä üýtgedilip bilner.
48V10AH aňsatlyk bilen aýrylyp bilinýän uly göwrümli litiý batareýasyny täzeläň.Geçen CE, EN15194 şahadatnamasy, ömrüň 3-5 ýyllygy 800-1200 sikl bolup biler.Kuwwatly çydamlylyk takmynan 90 km bolup, uzak aralyga münmek üçin ulanylyp bilner.Has ygtybarly ömri bolan ygtybarly we ýokary hilli batareýa.Elektrik, ýylylyk we enjamlardan goralýar we has ygtybarly, ýangyn ýa-da partlama ýok.
Akylly dolandyryş ekrany, suw geçirmeýän funksiýa bilen güýç, dişli, tizlik, güýç we ş.m. görkezip biler. Saýlamak üçin 6 güýç rejimi bar.
Manufacturer OEM Electric Mountain Bike 27.5" 48v Pedal Assisted E bike Manufacturer OEM Electric Mountain Bike 27.5" 48v Pedal Assisted E bike Manufacturer OEM Electric Mountain Bike 27.5" 48v Pedal Assisted E bike
Damping effekt çybygy, 38 mm galyňlykdaky turba diwary, galyňlaşdyrylan dizaýn howpsuzlygy ýokarlandyrýar, Dag ýolundaky gümürtik gezelenç bilen hoşlaşyň. Takyk ýasalan, U görnüşli armatura we uzaldylan çygly çeşme onuň çygly täsirini üpjün edýär.
26 * 2.125 Wanda tekerleri berkleşdiriji dizaýn bilen deşilmek mümkinçiligini azaldýar we orta stol dürli ýollara uýgunlaşyp, sürüş tizligini ýokarlandyrmak üçin rezin ulanýar.Köpburçly bölejikleriň paýlanyşy we bufer gatlagynyň goşulmagy, tekeriň deşilmegine we aşgazan garşylygyna ep-esli gowulaşýar.

21 tizlikli “Shimano” dişli çalşyk toplumy ulanylýar, bu çalt üýtgemegi üpjün edýär, çalt başlamaga mümkinçilik berýär we ýokary we aşaklygyna has çalt we has köp iş tygşytlaýar.

 

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Delivery Process Delivery Process

  Production Process Production Process Production Process

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň