Öndüriji OEM Elektrik Dag Tigir Pedaly 27.5 ″ 350W E Bike kömek etdi

Gysga düşündiriş:

Bu akylly güýç bilen kömek edilýän dag tigiridir.Onda ýokary hilli alýuminiý garyndy çarçuwasy, 36V350W güýçli hereketlendiriji, Micro 27speed transmissiýasy we 35KM gezelenç aralygy bar.Uzak aralyga münmek Bagtdan ýadamazdan, daglarda we tokaýlarda gezelenç etmegiň gyzyklylygyny başdan geçirmäge kömek edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model EMB-004
Derailleur Mikro täze 27speed
Çarçuwa Alýumin garyndysy
Ekran S866 Keno ekrany
Dolandyryjy Sine tolkun 15A Keno
Motor 36V350W
Batareýa 36V13AH / 36V10AH
Şin 26 * 1.95 kenda
Tormoz Disk tormozy
Fork Polat çeňňek
Zynjyr çeňňegi Polat
Iň ýokary tizlik 25-35 km / sag
Zarýad beriş wagty 4-6H
Aralyk 35KM
Bedeniň ululygy (uzynlygy * ini * beýikligi) 170/64 / 100CM
Gaplamagyň ululygy (uzynlygy * ini * beýikligi) 137/23 / 74CM
Jemi agram 27KG
arassa agram 23KG

Awiasiýa derejesindäki ýeňil alýumin garyndy çarçuwasy, ýeňil agramy we ýokary güýji onuň aýratynlyklarydyr.Onuň dizaýny diňe bir salkyn bolman, eýsem amalydyr.
Üç reesimi birleşdirýär: elektrik, kömek we işçi güýji.Elektrik däl re modeim açyk meýdanda münmek üçin, elektrik kömek re modeimi işe gitmek üçin ulanylyp bilner we tejribe tizligi üçin arassa elektrik re modeimi saýlanyp bilner.At münmek tertibini öz ýagdaýyňyza we ýol şertleriňize görä üýtgedip bilersiňiz we adaty ýagdaýda elektriksiz münüp bilersiňiz.
Akylly dolandyryş guraly Akylly gural, bir düwmä başlamak, üç dişli mugt çalyşmak.Dolandyryş ulgamy
Europeewropa eksport edilen tehnologiýany kabul edýär we pedal we münmegi has akylly etmek üçin has ösen we çylşyrymly algoritmleri kabul edýär.Pedal ýygylygy ýokaryk we aşakda üýtgewsiz galýar.Elektrik derwezesi basgançaksyz tizligi sazlamak we LCD gural bilen enjamlaşdyrylandyr.5 tizlikli kuwwatly kommutasiýa, tormozlar öçürilýär.Üýtgeýän ulgam bilen enjamlaşdyrylan, hemme zat münmegi has amatly etmek üçin döredildi.
Manufacturer OEM Electric Mountain Bike Pedal Assisted 27.5 350W E Bike (1)
Roadoldan çykýan şok siňdiriji öňdäki çatryk, deňsiz ýollaryň welosiped korpusyna edýän täsirini ýeňilleşdirýär we münmegi has amatly edýär. Has galyň, süýşmeýän, pyçakly we köýnekli 1.95 kenda dag tigir tekerlerini ulanýar. çydamly we dürli ýol şertlerine uýgunlaşyp bilýär.
Manufacturer OEM Electric Mountain Bike Pedal Assisted 27.5 350W E Bike (2)
Yzky Bafang 36V350W hereketlendirijisi güýçli güýje we ýeňil dizaýna eýe.Adaty hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende ýokary güýçli, kiçi, ýokary tizlikli, çotgasyz, dişli we Hall täsirli hereketlendiriji: ýeňil agram, uly tork, güýçli dyrmaşmak ukyby, ýokary netijelilik, goşa suw geçirmeýän, uzak ömür.Mundan başga-da, adaty hereketlendirijileriň elektromagnit nemlendirilmegi, içerki rotor dizaýny, dişliler Sürüji elektriksiz hem aňsatlyk bilen münüp biler.
Manufacturer OEM Electric Mountain Bike Pedal Assisted 27.5 350W E Bike (3)
Öňki we yzky goşa disk tormozlary, diskler güýçli aşaga çydamly we ýylylyga bölüji ýerine ýetirijilik, çalt we duýgur jogap, güýçli we çydamly.

Manufacturer OEM Electric Mountain Bike Pedal Assisted 27.5 350W E Bike (4)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Delivery Process Delivery Process

    Production Process Production Process Production Process

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň