Senagat habarlary

 • The future trend of bicycle development.

  Welosiped ösüşiniň geljekki ugry.

  1. Geljegiň ýük tigirleri Geljegiň ýük welosipedine elektrik kömegi berler ýa-da doly elektrik bolar.Ene-atalaryň köpüsi çagalaryny alyp gitmek üçin piket tigirlerini ulanýarlar.Onuň durnukly gurluşygy, ýagty öwrüm signallary we ýagyşyň toplumlaýyn goragy ýük tigirini howpsuz we rahat edýär ...
  Koprak oka
 • China’s bicycle exports have soared since the outbreak

  Partlamadan bäri Hytaýyň welosiped eksporty ýokarlandy

  Pekin, 7-nji maý (Reuters) - Latyn Amerikasynyň habar gullugy Pekiniň 5-nji maýda beren hasabatyna görä Hytaýyň welosiped önümçiligi güýçli ýerine ýetirildi. Maglumatlar şu ýylyň ilkinji üç aýynda Hytaý kärhanalarynyň önümçiliginiň göwrüminden ýokarydygyny görkezdi. welosiped artmagy ...
  Koprak oka