Önümler habarlary

 • How to ride a bike properly

  Welosiped nädip dogry sürmeli

  Maşyn sürmezden ozal oturgyjyňyzy sazlamak ýaly, oturgyjyňyzy sazlamak münmezden ozal ilkinji ädimdir.Twoöne iki sany ýönekeý ädimiň bardygyny ýatdan çykarmak aňsat: oturgyç beýikligini we oturgyç ýagdaýyny sazlaň.Ilki bilen oturgyjyň beýikligini sazlaň Aýak iň pes nokada urlanda, Burç betwee ...
  Koprak oka
 • The advantages of riding a bicycle

  Tigir sürmegiň artykmaçlyklary

  Welosiped az uglerodly durmuşy goramakda ekologiýa taýdan arassa ulag serişdesidir.Diňe bedeni maşk etmek bilen çäklenmän, daşky gurşawy hem gorap biler.1. Tigir sürmek, ýürek problemalaryny ýeňip geçmek üçin iň oňat gurallaryň biridir.Dünýädäki ölümleriň ýarysyndan gowragy ýürekden döreýär ...
  Koprak oka
 • How to buy a bike for novice cyclists

  Täze tigir sürýänler üçin welosiped nädip satyn almaly

  Ilki bilen welosipedleriň, welosipedleriň klassifikasiýasy esasan dag tigirlerine, ýol tigirlerine, ölüm awtoulagyna, wagon wagonyna, şäher dynç alyşyna we ş.m. bölünýär.Soň bolsa, öz tigirlerini nädip saýlamalydygy barada gürleşýäris.01. Hil.Uzak möhletli üpjünçiligiň bir görnüşi hökmünde güýçli we du ...
  Koprak oka