Road Bike

  • Road Bike China Manufacturer Wholesale Aluminum 700c Racing Bicycle

    Road Bike Hytaý öndürijisi lýuks alýumin 700c ýaryş tigir

    Smoothumşak ýollarda we hapa ýollarda gowy ýerine ýetirýän welosipedler üçin UBR-001 siziň paýhasly kararyňyzdyr.Pleönekeý, çalt, ygtybarly we belki-de biziň guran iň ajaýyp alýumin garyndy ýol welosipedimiz.Şol bir wagtyň özünde ýeňil, çalt we durnukly, ýol çöküp başlanda, size has ynam döredýär. Alýuminiý garyndysynyň öň çeňňegi bilen enjamlaşdyrylan ýokary tizlikli alýumin çig mal çarçuwasy, size çalt, ynamly we ygtybarly gezelenç edýär.

  • Factory Wholesale OEM Road Bike 700c 16/18 Speed carbon fiber Racing Bicycle

    Zawod lomaý OEM ýol tigirleri 700c 16/18 Tizlik uglerod süýümi ýaryş tigir

    Bu 18 tizlikli uglerod süýümli ýol awtoulagy ýeňil göwrüm we içerki marşrut bilen häsiýetlendirilýär. Bu UBR-002, pul üçin öndürijilik, çydamly alýumin garyndy tigirleri, amatly VELO ýol eýerimiz bolan Shimano RD-3000 transmissiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr. we doly goralýan Prowheel alýumin garyndysy Chainweel. Şol bir wagtyň özünde ýeňil, çalt we durnukly, ýol çöküp başlanda size has uly ynam döredýär.