Lomaý satuw gyzgyn satuw tigirleri 12 14 16 Inç çagalar welosipedidir

Gysga düşündiriş:

Çagalaryň sport tigirleri, gyzykly syýahat.Aýratynlyklary: Güýçlendirilen korpus, skide garşy galyňlaşdyrylan tekerler, durnukly üçburçluk gurluşy, sazlanyp bilinýän oturgyç / tutawaç paneli, örtülen zynjyr örtügi, goşa tormoz ulgamy.Araba münüp, derrew täze dünýä öwrenmek üçin ýola çykyň.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model UBK-064
Çarçuwa Salam on polat çarçuwasy
Öňki wilka Salam-on polat çeňňek
Rims Alýumin garyndysy
Tigir tekerleri Kauçuk howa tekeri, A / V.
Tigiriň ululygy 12 ″ / 14 ″ / 16 ″ / 18 ″ / 20 ″
Okuw tigirleri Hawa
Tormoz Öňki kaliper tormozy, Yzky zolakly tormoz
Çarçuwanyň görnüşi Gaty çarçuwa
Eer Qualityokary hilli eýer
Oturgyç turbasy Carbonokary uglerod polat
LOGO suw stikeri
Ageaş 3-12 ýaşly çagalar
Jemi agram 12kg
Arassa agram 10kg

Aýratynlyklary: Güýçlendirilen korpus, skide garşy galyňlaşdyrylan tekerler, durnukly üçburçluk gurluşy, sazlanyp bilinýän oturgyç / tutawaç paneli, örtülen zynjyr örtügi, goşa tormoz ulgamy.
Güýçlendirilen ýokary uglerod polat çarçuwasy: Üçburçluk durnukly gurluş has ygtybarly we ýük göteriji, ýokary hilli uglerod polat we sahy materiallar ulanylýar.

Wholesale CE Hot Sale Kids Bikes 12 14 16 Inch Children Bicycle (4)

Islän wagtyňyz öň we yzky goşa tormozlar durup biler, goşa tormoz ulgamy has ygtybarly, öňdäki tormoz we yzky tormoz, işleýşi ýönekeý we tormoz duýgur.

Wholesale CE Hot Sale Kids Bikes 12 14 16 Inch Children Bicycle (1)

Durnuk üçburçluk gurluşy: Üçburç gurluşy durnuklaşdyrmak üçin kömekçi tigir bilen, göni gideniňde ýykylmaz we öwrümde agdarylmaz, münmegi has ygtybarly eder.Dürli basgançaklarda çagalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin aýrylýan kömekçi tigirler.
Anti-skid we könelişen tekerler, şok siňdirişi durnukly we çişirilmeýär, galyňlanan pnewmatiki tigirler, güýçli tutgaý, oňat skid garşylygy, pes garşylyk, könelişme çydamly.

Wholesale CE Hot Sale Kids Bikes 12 14 16 Inch Children Bicycle (2)

Barlanan tutawaç dizaýny, ýykylmak aňsat däl we has ygtybarly, barlanan dizaýn has owadan we işlemek üçin has amatly.

Wholesale CE Hot Sale Kids Bikes 12 14 16 Inch Children Bicycle (3)

Giňeldilen aýak pedaly dizaýny, çeýe we ýapyşmak aňsat däl, çagalaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin süýşmäge garşy we şöhlelendiriji list dizaýny.
Daşarky gaplama zynjyrynyň gapagy: jalbar aýaklary / aýakgaplary dakmak aňsat däl, doly gapagy has ygtybarly we çaganyň kiçi aýaklaryny goraýar.
Galyň gubka ýumşak eýer: Softumşak, galyňlaşdyrylan, şok siňdiriji.Ergonomiki örtükli eýeriň dizaýny, içi gubka bilen doldurylýar we çaga uzak oturmakdan ýadamaz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Delivery Process Delivery Process

    Production Process Production Process Production Process

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň